Författarbesök

FacebookInstagramYouTube

Vill ni ha besök av en författare?

Jag kommer gärna på besök till t ex skolor, förskolor eller bibliotek. 

Nedan finns förslag på upplägg, men anpassningar kan göras efter just era önskemål. Önskar ni något annat? Hör av er så försöker vi hitta något som passar.

Jag är medlem i Författarförbundet och i Författarcentrum öst. Bokningar kan även göras via författarförmedlingen.

linajakobssonforfattare@gmail.com

Författarförmedlingen


Bakom varje fönster

Boksamtal och skapande aktivitet

Tillsammans läser vi boken Bakom varje fönster och samtalar kring människor, likheter och olikheter samt hur vi alla kan stötta varandra. 

Boksamtalet följs upp med en skapande aktivitet. Ett förslag är att vi ritar hus med fönster, som vi klistrar upp efter en gemensam väg. Vad finns bakom våra fönster? Nu finns möjlighet att hitta på egna berättelser. Ett annat förslag är att skapa i skräp. Vad kan vi uppfinna av vårt skräp?

Rekommenderad tidsåtgång: 40-60 minuter

Mira och Herr G

Boksamtal och uppföljande aktivitet

Vi läser högt ett kapitel ur någon av böckerna om Mira och Herr G. Vilket kapitel väljs utifrån önskemål och de förutsättningar som gäller vid besöket.

Boksamtalet följs upp med någon form av aktivitet. Det kan vara:

Rekommenderad tidsåtgång: 40-60 minuter

Fantasiexperiment

Författarbesök tillsammans med Lise-lott Ökvist

Det här författarbesöket utgår inte från någon specifik bok utan fokus ligger på att tillsammans, i en kreativ process, skapa muntliga berättelser.

Lise-lott Ökvist är litteraturvetare och sociolog bland annat med fokus på barnlitteraturens roll och möjligheter som demokratifrämjare. 

Vi gör ett fantasiexperiment tillsammans där man, utifrån en given bild, får besjäla ett ting och därav möjlighet att tänka utifrån olika perspektiv. Tycker exempelvis en stol om att bli sutten på? Föredrar den månne en speciell slags rumpa? Tycker tavlan om att bli betraktad? Eller är den kanske blyg? Gillar bokhyllan att vara full med böcker, eller tom? Varför tycker den så? Ja, det är sådana frågor som är tänkt att sätta fantasin i rörelse och skapa berättarglädje. 

Rekommenderad tidsåtgång: 40-60 minuter. Besöket kan med fördel kombineras med en uppföljande träff.

Vi bokning av detta författarbesök, där vi kommer två författare, får ni 25% rabatt och betalar alltså för 1,5 författare.

Högläsning i förskolan

Föreläsning för pedagoger

Bilderböcker och högläsning är viktiga delar i den utbildning som bedrivs i förskolan. Genom högläsning kan vi arbeta med språk, empati och faktakunskaper. Vi kan skapa sammanhang och gemensamma erfarenheter. Böcker öppnar dörrar till nya världar. I den här föreläsningen fördjupar vi oss i på vilket sätt vi kan använda böcker och hur vi som pedagoger gör skillnad för barnen.

Föreläsningen kan till viss del anpassas efter egna önskemål.

Rekommenderad tidsåtgång: 60-90 minuter

Skriv din egen berättelse

Workshop på temat fantasy

Fantasy är en genre där allt kan hända. Den lockar till kreativitet just för att den går utanför det som är verkligt. Därför passar den extra bra till skrivövningar där fantasin får flöda. Fantasy är också en genre som lockar många unga till läsning. Kanske för att den ständigt kan överraska.

Vid denna workshop ligger fokus på det egna skrivandet, på att skapa sin egen berättelse. Jag erbjuder verktyg, utmaningar och stöttning i skrivandet samt uppmuntrar till att läsa högt och ge varandra feedback.

Innehållet kan anpassas efter olika åldrar och målgrupper. Platsen skulle kunna vara ett bibliotek eller liknande.

Ett tillfälle med fokus på inspiration och att starta sitt eget skrivande. Rekommenderad tidsåtgång: 1-2 timmar

Kurs med tre träffar, där där större fokus hamnar på feedback och uppföljning av sitt skrivande. Rekommenderad tidsåtgång: 1-2 timmar/träff.

Prislista

Priserna följer Författarcentrums rekommendationer som gäller från 1 januari 2024.

Besök i förskolor och skolor:

1 lektion upp till 60 minuter 5000 kr

2 lektioner samma dag 6000 kr

3 lektioner samma dag 7000 kr

4 lektioner samma dag 8500 kr

Föreläsning för pedagoger 8500 kr


Besök på bibliotek och andra offentliga tillställningar:

Ett besök på upp till 2 timmar 8500 kr

Ett besök på upp till 15 min 3400 kr

Kurs med tre träffar á 2 timmar 17000 kr


Övrigt

Kostnader för resor utanför Norrtälje kommun och eventuell logi tillkommer.

Vid möjlighet till egen bokförsäljning halveras avgifterna. Enbart deltagande för bokförsäljning är kostnadsfritt.