Material

Här hittar du lärarhandledning och annat material som hör till boken Bakom varje fönster. Bildstödet innehåller många bilder som kan användas till stöttning vid återberättande. Du kan använda allt som hela kartor eller klippa ut några och anpassa stöttningen till vad som är relevant för dig.

Lärarhandledning Bakom varje fönster.pdf
Bildstöd Bakom varje fönster.pdf
Färgläggningsbilder Bakom varje fönster.pdf